James Mullaney, cijenjeni autor kojeg su hvalili i Arthur Clarke i Carl Sagan ovu je knjigu napisao u pohvalu Williamu Herschelu, za kojeg kaže da je bez ikakve sumnje najveći astronom amater i istraživač noćnog neba uopće. Iako je sasvim jasno da je James Mullaney Herschelov veliki obožavatelj s ovom se tvrdnjom nije teško suglasiti.

Knjiga i tekstova o Williamu Herschelu doista ne nedostaje, no u ovoj je autor osim povijesnog prikaza (kako Herschela, njegove obitelji tako i njegovih teleskopa) i opisa samih otkrivenih objekata dao i više praktičnih savjeta za promatranje (primjerice, W. Herschel: “promatranje je na neki način vještina, koju treba naučiti”, W.H.: “kad objekt jednom pronađete jačim povećanjem, neće vam kasnije biti teško isti objekt vidjeti slabijim povećanjem”). Kad je izlazio danju W. Herschel se na glavi nosio kukuljicu da sačuva vid za promatranje te noći. Autor tvrdi da se možemo oprostiti s kvalitetnim promatranjem na više dana ako smo bili na moru ili na skijanju. Govori i o vremenu potrebnom za adaptaciju na mrak (oko 10 minuta) i pet puta dužem vremenu za adaptaciju na boje. Naglašava potrebu da se vodi dnevnik promatranja.

O samim Herschelovim objektima, autor smatra da je potrebno sa sadašnje podjele (na NGC objekte), koja svojim nazivom amateru ne sugerira što će gledati, vratiti se podjeli maglica i skupova zvijezda na podjelu koju je sam Herschel predložio pa tako objekte koje je otkrio (njih preko 2.500) – zadržati u osam razreda (od I do VIII). Od tih osam razreda, predložio je da se razredi II i III (slabo vidljive i vrlo slabo vidljive maglice, kojih ukupno ima 1.893) i ne traže i da se tako ostane kod broja od 615 interesantnih objekata.

Autor se ne slaže s u poslijednje vrijeme vrlo prihvaćenom listom “Herschelovih 400”. Drago mu je da se Herschelovi objekti zahvaljujući i toj listi gledaju više nego ranije, ali smatra da je listu trebalo proširiti na 615 objekata kako je on mnogo ranije, još 1976. godine predložio . I to ne sam proširenjem nego prije toga izbacivanjem nekih malih i jedva vidljivih objekata s liste 400.

Smatra da ima mnogo astronoma amatera koji bi htjeli proširiti svoju bazu promatranja, ali ih broj od 2.500 objekata zastraši pa i ne krenu dalje, a i u listi 400 ima presitnih i slabih i nezanimljivih objekata pa i to smeta.

Onim manje ambicioznim predložio je Herschelovih 165 najljepših deep sky objekata.

U samoj knjizi detaljno opisuje tih 165 objekata (počinje svaki s originalnim Herschelovim opisom i klasifikacijom objekta) uz fotografije.

Autor otkriva da se Herschel bavio i drugim područjima (osim nebulama i skupovima), tako je npr. otkrio čak 800 (parova) dvojnih zvijezda!

Knjiga ima 180 stranica, dolazi u mekom uvezu, a može se nabaviti i preko Algoritma.