Nakon duljeg vremena, obnovio sam FAQ o okularima. Zadnji puta je bio ažuriran 2003. godine, a od onda se mnogo toga promijenilo i tržište je bogato modernim dizajnima okulara kojih ima za sve ukuse. Savjeti i kritike za poboljšanje FAQ-a su dobrodošli!